Utbildningar

SFT / BFAB Rivning med rätt hantering av process och material hösten 2016

Internutbildning för BK beräkningskonsulter farligt avfall utförs den 16 september.

Nästa kurs och utbildning Miljöinventering planeras att genomföras
April 2016 tillsammans med STF BFAB.

Kontakta oss gärna för företagsutbildningar inom miljö-rivning-farligt avfall

johan@miljoinvent.se
0708-953 230