Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
 • Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

  Fler bygg- och rivningsprojekt behöver minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre. Det är syftet med den tillsynskampanj som Naturvårdsverket och Boverket startat och ska driva under 2013-2014.

 • Råsunda

  Upprättande av miljö- och materialinventering som underlag för upphandling av genomförande och rivningsentrepenad

 • Redan i höstas blev det klart att Stockholms stad och JR Kvartersfastigheter startar ett gemensamt utvecklingsarbete för gasverksområdet. JR Kvartersfastigheter valdes som ett resultatet av att Stockholms stad utlyst ett idéarbete där flera aktörer kom med förslag till innehåll och utveckling av området. Visionen är att Gasverket ska bli både ett spännande besöksmål och ett fungerande stadsdelscentrum för de boende.

  Pågående uppdrag Gasverket Hjorthagen

  Redan i höstas blev det klart att Stockholms stad och JR Kvartersfastigheter startar ett gemensamt utvecklingsarbete för gasverksområdet. JR Kvartersfastigheter valdes som ett resultatet av att Stockholms stad utlyst ett idéarbete där flera aktörer kom med förslag till innehåll och utveckling av området. Visionen är att Gasverket ska bli både ett spännande besöksmål och ett fungerande stadsdelscentrum för de boende. Miljöinvent AB har fått förtroendet att utföra miljöinventeringar av de äldre befintliga industribyggnaderna inför ombyggnad och konvertering till nya lokaler. Miljöinventeringen utförs som kalkylerbart underlag för klassning enligt Miljöbyggnad.

 • Pågående uppdrag Norrtälje Hamn åt Lantmännen Fastighets AB

  Lantmännens 3 silos Norrtälje Hamn rivs för att ge plats för nya bostäder.
  Miljöinvent AB har fått uppdraget med att utföra miljöinventering och rivnings-kontrollplan i projektet.

 • Projekt Östermalmshallen

  Stockholms stad ska renovera och rusta upp Östermalms saluhall 2016-2018. Projektet ska göra att Östermalms saluhall utvecklas till en miljövänlig och modern handelsplats samt skapa förutsättningar för en effektiv och ekonomiskt livskraftig verksamhet. De höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena ska bevaras, bland annat genom att den ursprungliga stjärnformade planlösningen från 1888 återskapas.
  Miljöinvent har ansvarat för att upprätta Miljöinventeringen samt kontroll-rivningsplan

 • Pågående miljöuppdrag Galleriankvarteret utvecklas

  Galleriankvarteret utvecklas
  Inför ombyggnad och rivningsarbeten har Miljöinvent upprättat miljöinventeringar samt medverkar som miljösakkunniga i projektet

  Ett planförslag från Stadsbyggnadskontoret möjliggör till- och ombyggnad av Galleriankvarteret i City. Det handlar om att bygga fler våningsplan i några av byggnaderna, utveckla tidigare lokaler till hotell samt bygga ett gångstråk mellan Brunkebergstorg och Kockstorget.

  Galleriankvarteret består idag av fem olika fastigheter – Trollhättan 29-33. Presenterat i planförslaget är att utöka byggnadsvolymerna inom Gallerian och även bygga på ytterligare 2-3 våningar på samtliga byggnader. Påbyggda våningsplan inom kvarteret Trollhättan kommer att bli synliga från flera vypunkter i Stockholm, framförallt från söder. De delar av Gallerian som i nuläget inrymmer kontor kommer även i fortsättningen att vara kontor med handel i bottenvåningen.

  Utöver detta möjliggörs att gårdarna inom Trollhättan 31 bebyggs, tillbyggnader möjliggörs vid Kockstorget samt mellan Trollhättan 29 och 30 mot Hamngatan. Mot Jakobsgatan möjliggörs en ny byggnad på totalt 9 våningar. Delen av Gallerian som vetter ut mot Brunkebergstorg kommer att konverteras till hotell. Här kommer även en ny entré öppnas upp mot torget. Större delen av det som tidigare var bankverksamhet i Gallerian kommer ersättas med nya hyresgästanpassade kontor.

  I skärningspunkten mellan Gallerians gågata och Kockstorget föreslås stråket Plusset, som ska kantas av caféer, restauranger och tillfälliga butiker. I och med det öppnas ett publikt stråk mellan Kockstorget och Brunkebergstorg, som aktiverar framförallt Brunkebergstorg, men som i förlängningen även skapar nya flöden på omgivande gator.

  Ambitionen är att Stockholm city år 2030 ska vara en av de mest attraktiva miljöerna i Stockholm att vistas i. Den intensiva pulsen, de inbjudande offentliga platserna, det mångfacetterade utbudet av aktiviteter, upplevelser och varor samt mångfalden av människor och miljöer ger en omisskännlig atmosfär av att vistas i en storstad.

 • Nytt utfört miljöinventeringsuppdrag åt Vasakronan vid Sergels torg efter SEB

  Så vill Vasakronan bygga om vid Sergels torg efter SEB

  Bankpalats blir mix av kontor, hotell, restauranger och bostäder. Redan innan SEB bestämde sig för att lämna den stora fastigheten Hästskon 12 i vid Sergels torg var Vasakronan igång med projektplaner. I april 2013 berättade Fastighetsvärlden om Vasakronans funderingar. Nu har bolaget bestämt sig för vad man vill göra.

  Det handlar om både ny- om- och tillbyggnationer och måtten på de tre byggnaderna blir högre och till viss del bredare. Det totala volymtillskottet enligt förslaget är dock måttliga 16.000 kvm. Se fler bilder nedan.

  Enligt Fastighetsvärldens bedömning så rör det sig om en investering på cirka 2,5 miljarder kronor och byggstart kan ske tidigast sommaren 2017 när banken flyttar ut (till Arenastaden i Solna) under förutsättning att bygglovet är klart.

  – I grunden handlar det om att vi har en unik möjlighet för att utveckla en plats som idag upplevs som död och otrygg till en levande plats där människor vill vara, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling vid Vasakronan

  Fastighetsvärlden gick under tisdagen en rundvandring i det centrala kvarteret tillsammans med Thiberg och fastighetsutvecklare Eva Philipson. Vasakronan har döpt fastigheten till Sergelhuset.

  Fastigheten Hästskon 12 delas in i tre byggnader: S-huset (längs Sveavägen), M-huset (längs Malmskillnadsgatan) och H-huset (längs Hamngatan). Så här kommer de tre byggnaderna förändras i framtiden.

  S-huset: Byggs på med två våningar, varav de översta är indragna för en bättre gatumiljö. Nuvarande fasadliv som är indraget från tredje våningen och uppåt flyttas fram till Sveavägen. På ”baksidan” mot Malmskillnadsgatan vinklas fasaden ut mot gatan för att visuellt bryta av den idag mycket långa fasaden. Byggnaden får en helt ny gestaltning. Den tillbyggnation i glas längst i syd som tillkom i början av 90-talet rivs och där kommer det istället att byggas en bred trappa upp till Malmskillnadsgatan samt en paviljong i hörnet Sveavägen/Hamngatan.
  – Området där uppe behöver göras mer tillgängligt och en bred trappa om 15-20 meter bidrar till att skapa nya flödesvägar. Men det är också viktigt att vi lyckas fylla området uppe på Malmskillnadsgatan med ett intressant innehåll för att få folk att gå den vägen. Trappan, som vi kallar ”soltrappan”, tror vi kommer bli väldigt populär eftersom den blir Sergels torgs soligaste plats, säger Eva Philipson.

  M-huset: Byggs på med två våningar, varav en till två våningar indragna. Den idag långa och tråkiga fasaden kommer för ögat att delas upp i tre för att visa olika innehåll och få bort den monotona känslan som fasaden inger idag. I den del som ligger närmast Mäster Samuelsgatan ska det enligt förslaget bli 26 bostäder. I förslaget finns det även inritat ett hotell. Storleken på hotellet är ännu inte beslutad.(små rum, fokus finns på större gemensamhetsutrymmen). Längst söderut ska det bli kontorslokaler.
  – Idag finns här nästan inga butikslokaler eller restauranger som bidrar till att folk söker sig till platsen. Framöver kommer det att bli stor skillnad. Det är en oerhört central plats, bara några tiotals meter från Sergels torg och flödena av människor som passerar här är litet, ett par tusen en bra dag, jämfört med 40 000 nedanför på Sveavägen. Potentialen är stor. Dessutom är det en trevlig utsikt åt båda hållen från bron ovanför Hamngatan, konstaterar Eva Philipson.

  H-huset: Ska enligt planen rivas. Här planeras det för att bygga ett nytt och modernt kontorshus. Den nuvarande byggnaden, som är liten, är tekniskt slut. Det nya huset ska bli två våningar högre än dagens, det handlar dock fortsatt om små volymer.
  – Byggnaden är idag väldigt bortglömd. Få har nog lagt märke till den, trots det centrala läget. Nu kommer huset få en egen spännande karaktär säger Per Thiberg.

  Bredvid den breda trappan som ska förbinda Sergels torg med Malmskillnadsgatan så planeras det för en paviljong i hörnet, i tre våningar sett från Sergels torg.

  – Vad det ska bli för innehåll där är inte klart. Men det kommer inte att bli kontor utan handla om en publik verksamhet och där kommer det även att finnas en hiss upp till Malmskillnadsgatan. Trappan kommer även att bidra till att synliggöra kontorshuset uppe på Malmskillnadsgatan, säger Eva Philipson till Fastighetsvärlden.

  Från både politiskt håll och från Vasakronan skissar man på att skapa en trevlig miljö för en mötesplats längs med Malmskillnadsgatan, vilket kan innebära att parkeringsplatser kan komma att försvinna. Idag är sträckan bland annat en populär parkeringsplats för turistbussar, vilket bidrar till känslan av en otrygg och instängd miljö även dagtid. Lite längre bort utvecklar trion AMF Fastigheter, Stena Fastigheter och Stockholms stad bland annat miljön vid Brunkebergs torg med målet att skapa en trevligare miljö.

  Enligt förslaget kommer Sergelhuset när det står klart, kanske någon gång efter sommaren 2020, innehålla cirka 50.000 kvm kontor och hotell, cirka 15.000 kvm butikslokaler, restauranger och service samt cirka 2.300 kvm bostäder.

  Hästskon 12 uppfördes 1962–1970 som huvudkontor för Skandinaviska banken. Renoveringar har ägt rum vid flera tillfällen. När SEB i början av OO-talet var på väg att flytta (till Telefonplan, enligt FV:s källor), men beslöt sig för att stanna fanns en liknande möjlighet till ombyggnation. Om ombyggnationen inte blir av nu så lär knappats något liknande tidsfönster öppna sig på lång tid. Framöver kommer fastigheten fyllas med ett flertal hyresgäster på olika långa hyreskontrakt.

  Stadsbyggnadsnämnden ska i morgon torsdag diskutera projektet vid en ”lägesavstämning”. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är stor del politiker och tjänstemän positiva till förslaget.

  – Möjligheten finns nu, annars riskerar vi att tappa bort den. Fastighetsägaren Vasakronan kan inte låta det stå tomt i flera år, sade stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) till DN i förra veckan.