Tjänster

Ett urval av de tjänster vi erbjuder finner du nedan. Kontakta oss gärna för mer information.
 • MILJÖINVENTERINGAR
  Kalkylerbara underlag för upphandling vid rivning & ombyggnad.
 • PCB INVENTERING
  Upphandling, kontroll och besiktning vid genomförande av saneringsentreprenader
 • INOMHUSMILJÖUTREDNING
  Teknisk utredning och provtagning samt vid behov upprättande av åtgärdsprogram
 • PROJEKTANPASSADE RIVNINGSPLANER
  Möjliggör att infria myndighetskrav samt uppföljning av avfallshantering
 • KVALITETSANSVAR VID RIVNING, OM- och NYBYGGNAD
 • PROJEKTLEDNING, BESIKTNING OCH KONTROLL AV SANERING
 • UTBILDNING, SAKKUNNIG KONSULTATION
  Vi bedriver utbildningar om hantering farligt avfall, asbest och anlitas som sakkunnig vid olika miljöseminarium (Lip-kansliet, Byggentreprenörerna mfl.) 
 • GENOMFÖRANDE AV KOMPLICERAD SANERING, RIVNING OCH OMBYGGNATIONER
 • SAKKUNNIG VID UPPHANDLING