• Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

    Fler bygg- och rivningsprojekt behöver minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre. Det är syftet med den tillsynskampanj som Naturvårdsverket och Boverket startat och ska driva under 2013.
  • BFAB Utbildning: "Rivning - med rätt hantering av process och material"

    Du får hela processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får lära dig hitta/identifiera skadliga ämnen/komponenter i praktiska övningar.
    20.21 november i Stockholm