Historik

Samtidigt som förslaget framlades om förändrat producentansvar inom byggsektorn, och ny EU lagstiftning inom bygg och rivningsavfall var under remitterande, föddes idén om Miljöinvent – ett företag som skulle kunna ge kalkylerbara underlag för upphandling och genomförande av ombyggnads och rivningsentreprenader. Året var 1995. Miljöinvent startades. Johan Götbring grundade det.
Den första milstolpen i vår historia kom redan 1 januari 1996. Plan och Bygglagen skrev in krav på att rivningsplan skulle upprättas vid hel rivning. Den första selektiva rivningen baserad på den nya lagstiftningen inom Stockholms Stad genomfördes vid rivningen av S:t Eriks sjukhusområde. Inventeringen var Johan Götbring första riktigt stora uppdrag. Och första test av affärsidén var ett faktum.
1 juli 1998 förändrades Plan och bygglagen igen. Och vår metod utvecklades med den. Också vår kompetens, genom att Hans Götbring började samma år. Fler, bättre blev vi, och därför hade vi också resurser att genomföra all miljöinventering inför rivning av byggnader inom bla. Hammarby Sjöstad, Gasverket Hjorthagen, Sturegallerian samt projekt Slussen.
Att ständigt förbättra oss och leda utvecklingen inom miljöinventering i Sverige. Och att utvecklas genom våra projekt, genom våra uppdragsgivare.