Vad vi gör

Johan Götbring, Miiljöinvent

Johan Götbring, Miljöinvent 1995

På Miljöinvent ser vi oss som det stora lilla företaget. Med det menar vi att aldrig har drömt om att bli störst. Däremot har vi alltid drivits av att bli bäst. Låter kanske pretantiöst, men det handlar om vad som motiverar oss. Att ständigt förbättra oss och leda utvecklingen inom miljöinventering i Sverige.

För vi gör vad vi heter. Det vill säga, vi miljöinventerar.

Våra inventeringar av fastigheter bygger på en kretsloppsanpassad hantering av restprodukter. Så skapar vi möjligheter till ökad återvinning – samt återanvändning av material. Med våra metoder kan miljöstörande och farligt avfall på ett tidigt stadium fångas in och hanteras på ett miljöriktigt sätt.